danga danga

2X11 Lingua

En Galicia conviven dúas linguas. E o que debería ser unha riqueza cotiá convértese moitas veces nunha fonte diaria de conflitos. Neste programa especial para as letras galegas, abogaremos pola normalización do galego cos colectivos que traballan arreo pola súa inclusión dentro dun sistema que aínda pensa en castelán. Demostraremos que é posible defender unha lingua sen atacar as liberdades de ninguén e que cando nos mobilizamos coa palabra os nosos actos están cargados de razón. Por iso, as accións deste programa buscan achegar e comprender, en espazos públicos ocupados por multitudes activas que non rexeitarán un bico… ou mil.