danga danga

2×10 Cuestión de fe

Pensar en relixión non ten por que ser pensar en conflito. Moitas veces a xente achégase desde a súa fe a outra xente diferente con respecto e afán de integración. Neste programa fuxiremos dos extremismos facendo que os practicantes de distintas relixións en Galicia se dean a man. Procuraremos en definitiva a integración que queda tan á marxe dos grandes conflitos que ocupan primeiras planas de xornais e informativos de televisión. Viviremos o día a día de maiorías e minorías e mobilizarémonos con eles para normalizar a súa situación, con accións amables e mesmo sorprendentes nas que PERSOAS, así con maiúsculas, presentarán á rúa a súa condición.