danga danga

2×08 Consumo

As compañías telefónicas e as corporacións eléctricas acumulan no noso país un número elevadísimo de reclamacións derivadas da merma dos servizos ofertados e do sobreprezo na súa facturación. A suba dos combustibles e outros bens de uso común afogan a uns consumidores que cada vez teñen máis difícil chegar a fin de mes. MOBilízate achégase a estes cidadáns, ás asociacións que os reúnen e aos problemas que os agrupan para construír accións que lles permitan tusir á beira da maquinaria publicitaria das grandes empresas. Así valéndose de todas as ferramentas que a rede pon ao alcance do común dos mortais, e con moito humor, os consumidores toman as pantallas e enarbolan diante do público a bandeira do respecto e a loita cívica polos dereitos dos galegos.